6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
نتایج جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن مشاوران ، دسته محتوا : اطلاعیه ها ، تعداد بازدید : 1552 ، تاریخ ارسال : بیست و هفتم بهمن 1392

مجمع عمومی سالیانه انجمن مهندسان مشاور استان گلستان در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 92/11/9 تشکیل و موارد ذیل تصویب گردید:

1 – گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای مهندس محمود انصار رئیس انجمن ارائه گردید و این عملکرد بطور کلی شامل :

- اخذ مصوبه حمایتی در خصوص ارجاع کار به مشاوران بومی که مصوبه آن در سایت انجمن قابل دریافت است

- پیگیری مطالبات و ارتقاء جایگاه انجمن

- از طریق عضویت در شورای فنی استان

- معرفی انجمن به کلیه دستگاههای اجرایی به عنوان عضو اصلی هیات انتخاب مشاور در معاملات بالای ده برابر نصاب معاملات متوسط

- عضویت رئیس انجمن به عنوان عضو هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مربوط به خدمات مشاوره

- راه اندازی سایت انجمن مهندسان مشاور استان گلستان

- در اختیار گذاشتن کلیه بخشنامه ها و قوانین کاربردی مورد نیاز مشاوران در سایت انجمن

- تصویب نظام نامه گروههای تخصصی

- انجام هزینه های اهدایی در قالب کمک مالی به انجمن مطابق اساسنامه

- سایر خدمات هیات مدیره در قالب برگزاری نوزده جلسه هیات مدیره و حضور در جلسات مختلف استانداری و ادارات و .....

2 – ارائه گزارش مالی انجمن با هزینه کرد صفر و انجام هزینه های انجمن توسط هیات مدیره در قالب کمکهای مالی به انجمن

3 – انتخاب آقای دکتر کامی کاووسی به عنوان بازرس اصلی انجمن و آقای مهندس هادی پسرکلو به عنوان بازرس علی البدل انجمن از طریق انتخاب با رای مستقیم اعضای محترم مجمع عمومی انجمن

گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: