6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
تماس با انجمن ، تعداد بازدید : 3345 ، تاریخ ارسال : بیست و دوم دی 1393

آدرس انجمن مهندسان مشاور استان گلستان

گرگان - خیابان شهید بهشتی- بهشت 16(خیابان نوبخت) کوچه پنجم.

کدپستی :57869-49156

تلفن : 32148220  017  

فاکس : 32160795  017

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: