6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
عضویت در انجمن ، تعداد بازدید : 2578 ، تاریخ ارسال : بیست و دوم دی 1393

شرایط عضویت در انجمن مطابق ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل است :

1- تابعیت ایران

2- شاغل در حرفه ارائه خدمات مشاوره در یکی از تخصص هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین صلاحیت می شود.

3- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

4- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه ،بطور منظم

شرکتهای مهندسان مشاور بومی استان گلستان می توانند،جهت عضویت در انجمن درخواست کتبی خود را به آدرس گرگان خیابان شهید بهشتی- بهشت 16(خیابان نوبخت) کوچه پنجم. ارسال نمایند و یا با شماره تلفن های انجمن به شرح ذیل تماس حاصل نمایند.

کدپستی :57869-49156

تلفن :32148220-017  

فاکس :32160795-017

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: