6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
اهداف کلی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان ، تعداد بازدید : 2908 ، تاریخ ارسال : دوم خرداد 1392

اهداف کلی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان:

1- ایجاد یک نظام صنفی حرفه ای استوار بر اصول عدالت برای کنترل و احقاق حقوق صنفی اعضای انجمن

2- اعتلای حرفه مهندسان مشاوز استان کلستان

3- ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات مشاوره

4- ارتقاء سطح کمی ارائه خدمات مشاوره توسط مهندسان مشاور بومی

5- اجرای بهینه پروژه های عمرانی استان

6- بهبود نظام فنی و اجرایی استان در چار چوب نظام فنی و اجرایی کشور

7- اتحاد و همسو سازی مهندسان و مشاور استان از طریق مشارکت در تصمیمگیری و مسئولیت های انجمن با توجه به توانایی های بالقوه فنی و مدیریتی اعضاء و توزیع عادلانه دست آورد های مادی و معنوی در واحد های مهندسان مشاور استان

8- احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در تکمیل نظام فنی و اجرایی استان و مسائل حقوقی و کلیه زمینه های مشاور فنی

 

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: