6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
اساسنامه انجمن صنفي مهندسان مشاور استان گلستان ، تعداد بازدید : 3954 ، تاریخ ارسال : دوم خرداد 1392

بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي مهندسان مشاور  استان گلستان »

 

فصل يكم – كليات

ماده 1 - تعاریف :

انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان انجمنی است غیر انتفاعی که برای مدت نامحدود تاسیس شده و مرکز آن در گرگان به آدرس نامبرده شده می باشد .

در هر مورد که در این اساس نامه اصطلاحات مندرج در این ماده بکار برده شود ، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت :

1-1- انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان :

انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان که در این اساس نامه (( انجمن صنفی )) نامیده می شود جمعیتی است فنی و حرفه ای و مستقل از تمام احزاب و گروه های سیاسی که شرکت های مهندسان مشاور استان گلستان و مشاوران حقیقی با رعایت شرایط مندرج در این اساس نامه می توانند در آن عضویت داشته باشند.

تبصره: انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. 

1-2- شرکت مهندسان مشاور استان گلستان :

هر شخص حقوقی که منحصراً به منظور انجام خدمات مشاور فنی به ثبت رسیده و در بخش خصوصی غیر وابسته به دولت به این حرفه اشتغال داشته باشد ، شرکت مهندسان مشاور نامیده می شود.

 

1-3- عضو حقیقی :

هر شخص حقیقی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا معاونت فنی استانداری استان گلستان را داشته باشد به عضویت انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان پذیرفته شود عضو حقیقی نامیده می شود.

1-4- عضو حقوقی :

هر شرکت مهندسین مشاور که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا معاونت فنی استانداری استان گلستان، باشد و به عضویت انجمن صنفی مهندسان مشاور استان گلستان پذیرفته شود، عضو حقوقی نامیده می شود.

1-5- نماینده شرکت مهندسان مشاور جهت شرکت در مجامع عمومی

شخصی است حقیقی از مدیران یا کارشناسان که رسماً توسط شرکت به انجمن صنفی معرفی شده باشد .

1-6- رشته تخصصی :

رشته تخصصی عبارت است از زمینه علمی و فعالیت های خاص فنی هر کارشناس مشاور و شرکت مهندسان مشاور که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا معاونت فنی استانداری استان گلستان مورد تائید باشند .


 

1-7-گروه تخصصی :

عبارت است از مجموعه شرکت های مهندسان مشاور عضو انجمن صنفی مشاوران استان گلستان که در یکی از رشته های زیر تخصصی بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب شده            رتبه بندی فعالیت دارند .

گروههای تخصصی

گروه شهر سازی و معماری

گروه راه و ترابری

گروه مهندسی آب

گروه مطالعات کشاورزی

گروه انرژِی

گروه پست و مخابرات

گروه صنعت

گروه زمین شناسی و معدن

گروه نفت و گاز

گروه مطالعات آماری

گروه میراث فرهنگی

گروه خدمات برنامه ریزی

گروه تخصص های مشترک

تبصره: چنانچه در آینده گروه یا گروه های تخصصی با عنوان جدید در آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران اضافه گردد مشمول این بند خواهند شد . 

ماده 2 - هدف :

در اجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي وكانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد با اهداف تخصصی مشروحه ذیل :

هدف تخصصی انجمن صنفی :

انجمن صنفی مهندسان مشاور استان در چهارچوب نیازها و اهداف عالیه ملت ایران برای تحقق بخشیدن به هدف های زیر فعالیت می نمایند :

1-2- ایجاد یک نظام صنفی حرفه ای استوار بر اصول عدالت برای کنترل و احقاق حقوق صنفی اعضای انجمن صنفی و اعتلای حرفه مهندسان مشاور استان.

1-3- دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقلیمی و اقتصادی استان و کشور.

1-4- احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل حقوقی در کلیه زمینه های مشاوره فنی.

1-5- دستیابی به شرایط مبتنی بر عدالت و تقوی حرفه ای در جهت برقراری شرایط عدالت محوری از طریق مشارکت در تصمیم گیری و مسئولیت ها باتوجه به توانائی های بالقوه فنی ، حرفه ای اعضاء و توزیع عادلانه دست آوردهای مادی و معنوی در واحدهای مهندسان مشاور استان.


 

ماده3 -  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام -  انجمن صنفي مهندسان  مشاور استان گلستان كه در اين اساسنامه به اختصار                    «انجمن صنفي» ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي -  حوزة جغرافيايي استان گلستان و سایر استان ها مي باشد ، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است:

گرگان ، بلوار نهارخوران ، بین عدالت 69 و 71 ، مجتمع ترنج ، طبقه2 ، واحد4 تلفن 5522317

فاكس 5535545

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد -  بطور کتبي به وزارت كار و امور اجتماعي نيز منعکس نمايد .

 

ماده 4- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1-4- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2-4- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3-4- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.

4-4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5-4- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6-4- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7-4- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8-4- دريافت وروديه، حق عضويت وكمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

9-4- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

ماده 5- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

1-5- حفظ و حراست حرفه مشاوره فنی در بخش خصوصی

2-5- دفاع از حقوق صنفی ، حرفه ای اعضاء در چهارچوب هدف های انجمن صنفی مشاوران استان گلستان.

3-5- همکاری با سازمان های دولتی ، نهادهای ملی ، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعات تخصصی در رابطه با نیازهای استان .

4-5- همکاری با سازمان های ذیربط در ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه های شناخت مصالح ، ابزار و شیوه های سنتی و رایج فنی و حرفه ای.

5-5- همکاری با سازمان های ذیربط در ایجاد مرکز بررسی انتقال تکنولوژی پیشرفته به استان.

6-5- کوشش بر استقرار نظام های مناسب و منطبق با ضروریات اجتماعی برای انجمن صنفی و واحدهای مهندسان مشاور و روابط و وظایف آن ها.

7-5- کوشش در جهت بالا بردن آگاهی عمومی در مورد نیاز استان به حرفه مهندسان مشاور و نقش و مسئولیت ها و توانائی های مشاوران و همچنین افزایش آگاهی مردم در زمینه های حرفه ای و فنی.

8-5- برقراری ارتباط دائم و همکاری با حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت عمرانی استانداری و سایر معاونت های ذیربط و کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی و بخش خصوصی در مسائل مربوط به حرفه مهندسان مشاور.

9-5- کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل حقوقی ، حرفه ای در کلیه زمینه های خدمات مشاوره فنی.

10-5- تهیه و تجدید نظر ضوابط مربوط به توزیع عادلانه کار در استان.

11-5- برقراری ارتباط با سازمان ها و مجامع و تشکل هائی که بنحوی با حرفه مهندسان مشاور مربوط می باشند.

12-5- کوشش در ایجاد تسهیلات جهت ارائه خدمات مهندسان مشاور استان گلستان در خارج از مرزهای ایران و حمایت از این مهندسان مشاور در کسب اعتبار فنی بین المللی.

13-5- ایجاد مراکز اسناد فنی ، حرفه ای ، جمع آوری کتب ، مدارک فنی و گزارش های         بررسی های محلی.

14-5- برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای فنی و حرفه ای پس از موافقت واحد های ذیربط در استان گلستان.

15-5- نشر و توزیع هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات.

16-5- ارائه خدمات در زمینه های دریافت و نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوطه بین اعضاء.

17-5- تدوین ضوابط برای نظامات داخلی واحدهای مهندسان مشاور جهت تامین بالاترین بازده فنی ، حرفه ای با هدف تعالی حرفه مشاوره و منظور نمودن اصل مشارکت در تصمیم گیری ها و مسئولیت ها و بهره وری عادلانه از دستاوردها.

18-5- کوشش در ایجاد هماهنگی بین گروه های مختلف تخصصی به منظور دستیابی به دید مشترک فرهنگی و فنی و حرفه ای در جهت بالا بردن کیفیت حاصل کار مهندسان مشاور.

19-5- در صورت نیاز تشکیل واحدهای تعاونی و خصوصی و سهیم کردن کلیه اعضای حقوقی و حقیقی در این واحد به منظور حل مشکلات مالی و تجهیزاتی اعضاء و کوشش در جهت تامین امکانات تحقیقاتی و مطالعاتی در درون انجمن صنفی و تامین بیمه حقوقی و قضائی برای اعضاء در مورد دعاوی بر حق آنها به تشخیص انجمن صنفی مشاوران استان گلستان.

 

 

 

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 6 – شرايط عضويت :

كليه مشاورین حقيقي و مشاورین حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي مشاورین  درآيند :

تبصره: عضویت شرکت های مهندسان مشاور غیر بومی تابع شرایطی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید . 

1-6- تابعيت ايران .

2-6- شاغل در حرفه خدمات مشاورین در تخصص های مختلف که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از معاونت محترم فنی استانداری استان گلستان .

3-6- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4-6- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 7 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1-7- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2-7- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن صنفي).

3-7- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4-7- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5-7- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 8- منابع مالي انجمن صنفي :

الف – وروديه براي هر عضو مبلغی است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید و دریافت می شود، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد تصمیم دیگری اتخاذ نموده و به تصویب برساند. 

ب - حق عضويت سالیانه هر عضو به ميزانی است که به تصویب هیئت مدیره رسیده و دریافت می گردد، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد تصمیم دیگری اتخاذ نموده و به تصویب برساند. 

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به تصویب هیئت مدیره . 

تبصره 2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي مي‌باشد.

 

ماده 9- حق عضويت :

كليه اعضا بايد حق عضويت خود راباتوجه به ماده8 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 10 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت عضو مذکوردرانجمن صنفي، مهندسان مشاور استان به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

 


 

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 11- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1-11- مجمع عمومي

2-11- هيأت مديره

3-11- بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 12 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است؛ از اجتماع اعضاء حقيقي و يا نمايندگان اعضاي حقوقي، با هماهنگي و نظارت وزارت کاروامور اجتماعي به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة نامه کتبی و سیستم پیام کوتاه و درج در یکی از جراید محلی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 15 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يك سوم اعضاي انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 15 روزپيش از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام  نمايند .

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده 13- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . درصورتي که پس از طي مراحل اول ودوم،مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را کسب ننمايد؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم يک پنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

 

ماده 14 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1-14- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

2-14- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار در خصوص صورتهاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي .

3-14- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4-14- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5-14- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6-14- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 7 اساسنامه )  .

7-14- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا.

8-14- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

9-14- انتخاب و عزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

10-14- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.

ماده 15 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 16- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1-16- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2-16- تغييرميزان وروديه وحق عضويت اعضا يا تفويض اختياربه مجمع عمومي عادي يا هيات مديره،

در اين زمينه  .

3-16- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود .

ماده 17- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضاء هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و           علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 18- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه وهيات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

 

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 19- هيأت مديره داراي 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند وتجديدانتخاب آنان براي دوره هاي بعدي درصورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده 20- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس ، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد.

ماده 21- جلسات هيأت مديره هر ماه يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا ( حداقل 3 نفر ) رسميت مي يابد . تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .


 

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 22- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كارواموراجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت وسايرمدارك شناسايي  انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي (رئيس و خزانه دار) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد

ماده 23 – رئيس هيات مديره و خزانه دار مشتركا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و

كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي  بوده و حفظ كليه اموال ، دارائيها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد .

تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند؛ با امضاء مشترك رئيس هيات مديره و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

ماده 24 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .

 

1

3

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد؛ بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كارواموراجتماعي برساند.

ماده 25 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 26 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1-26- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت ) .

2-26- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3-26- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4-26- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5-26- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6-26- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي( درصورت تفويض اختيار از طرف مجمع عمومي فوق العاده).

7-26- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

8-26- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

9-26- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

10-26- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

11-26- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

12-26- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع قضایی و حل اختلاف

13-26- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

 

ماده 27 - رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1-27- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.


 

2-27- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3-27- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.

4-27- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

5-27- امضاي كليه قرار دادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.

6-27- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

7-27- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 28 - دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و

 ميتواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 29 – وظايف واختيارات دبير :

1-29- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2-29- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي در محدوده اختیارات تفویضی کتبی از ناحیه رئیس هیئت مدیره

3-29- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

4-29- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني و اختیارات تفویضی هیئت مدیره.

5-29- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

6-29- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر رئیس هيأت مديره و اعضای هیات مدیره مسئول و پاسخگو هستند .

ماده 30- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1-30- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2-30- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3-30- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4-30- امضا و صدور كارت عضويت اعضا به اتفاق رئيس هيأت مديره.

5-30- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6-30- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7-30- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجــمن

صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي درمحل انجمن صنفي درازاي رسيد وبراي مدت معين، دراختيارآنان قرار دهد.

 

ج –بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 31 - بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب
 مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره1- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

تبصره 2 – هیئت مدیره موظف است دو برابر تعداد بازرسین لازم را از بین اعضاء خوشنام و واجد حسن شهرت انتخاب کرده و به مجمع عمومی جهت انتخاب پیشنهاد نمایند . 

تصبره 3- برای دور اول انتخابات، تعیین بازرس اصلی و علی البدل مستقیماً توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها صورت خواهد پذیرفت.

ماده 32- وظايف و اختيارات بازرسان :

1-32- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2-32- رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3-32- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).

4-32- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5-32- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6-32- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.همچنين

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند .

 

 

 

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 33- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1-33- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-33- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3-33- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

4-33- نداشتن هرگونه سوء پيشينه كيفري.

5-33- داشتن حسن شهرت.

6-33- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7-33- حداقل 30 سال تمام سن .

8-33- حداقل تحصيلات لیسانس.

9-33- حداقل 3 سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

10-33- متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

تبصره - كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .   

ماده 34 – در اجراي ماده 131 آئين نامه انجمن هاي صنفي وکانون هاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .

ماده 35 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، موضوع از طریق هیات داوران منتخب مجمع عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت رای هیاات داوران برای طرفین اختلاف لازم الاتباع می باشد. مگر در مواردی که موضوع اختلاف یکی از جرایم عمومی را داشته باشد که موضوع با رعایت مواد اساسنامه وفق قوانین و مقررات جاری مورد پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده 36- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند .

ماده 37- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1-37- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2-37- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن.

3-37- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر بعنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد  و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي اين وظيفه را           عهده دار خواهند داشت که درصورت عدم وجود ، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .

ماده 38 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت   ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند .

ماده 39- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار و امور اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تصفيه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار هیئت مدیره انجمن صنفی مشاوران استان گلستان  قرار دهند و در صورت عدم وجود به شرکت های تشکیل دهنده انجمن صنفی واگذار  شود .

ماده 40- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد .

ماده 41 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 42- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 فصل و 42 ماده و 45 تبصره در تاريخ    /    /1391 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده  انجمن صنفي مهندسان مشاور استان گلستان رسيد .

 

 

 

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: